Ύδατα Στυγός

Στα μισά περίπου της εκδρομής από τη Μαυρολίμνη στα Νερά της Στύγας (Ιδάτα της Στύγας), μπορούμε πρώτα να ακούσουμε και μετά να δούμε τη ροή του νερού σε έναν καταρράκτη. Καθώς πλησιάζουμε, έχουμε μια όμορφη θέα σε μικρούς καταρράκτες και μικρές λίμνες που σχηματίζονται κατά μήκος του.

Οδηγίες